Centrum Květinka je nově vzniklá nezisková organizace s cílem :

 • podpory integrace žen-matek a mužů-otců na trhu práce a podpora jejich zaměstnanosti
 • posílit nezastupitelnou roli rodiny v souladu s potřebami zaměstnaných rodičů
 • získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života
 • umožnit rodičům se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností a znalostí při výchově dětí
 • obohatit děti o nová přátelství a kamarádství i prostředí vzájemné důvěry
 • poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc mezi rodiči
 • rozšiřovat povědomí předškolních dětí o životním prostředí
 • spolupráce s jinými volnočasovými organizacemi
 • spolupráce s médii pro podporu integrace žen-matek na trhu práce
 • pořádání volnočasových aktivit pro předškolní a školní děti
 • hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků potřebných pro provoz sdružení

Doplňkovou vedlejší činností je:

 • dočasná hlídací služba
 • podpora předškolního a školního vzdělávání
 • pronájem prostor pro dětské oslavy
 • kompletní zajištění a produkce dětských oslav
 • pronájem prostor pro mimoškolní aktivity (kroužky)