Listopad

1.11. – 30.11.2017

CÍL – sledování proměny přírody, s výtvarnou technikou (zapouštění barev atd..) rozlišit stromy kolem nás. Rozvoj komunikační dovedností. Zdokonalování v JM a HM.

Komunikační kruh:  

-         Budeme se učit poznávat krásu a rozmanitost přírody všemi smysly. Co půjde, tak ochutnáme, očicháme, ohmatáme, budeme naslouchat a dívat se kolem sebe.

-         Příprava na zimu, co se děje se zvířátky – jak se připravují na zimu, kam odcházejí nebo odlétají.

-         Podzimní svátky a tradice - Dušičky, Halloween - karneval, sv.Martin.

-         Jak se správně oblékat v tomto období.

-         Připravujeme se na Mikuláše.

Výtvarné činnosti:

-         Modelování a malování temperami, voskovkami, pastelkami. (např. modelování ptáčku, ježků atd..)

-         Barevné listy, houby, dýně, mraky.

-         Stříhání, lepení, kresba, obkreslování pastelkami.

-         Podzimní strom – kombinace z papíru a sesbíraných listů.

-         Vybarvování podzimního oblečení na obrázku.

-         Práce s inkoustem a zmizíkem

-         Výtvarná koláž (talíř plný dobrot)

-         Kreslení listového strašidýlka

-         Tvoření velkého společného draka

-         Masky na karneval

Pracovní činnosti:

-         Rozhovor na téma Dušičky.

-         Pracovní listy s podzimní tematikou.

-         Procvičování barev a počítání.

-         Učíme se pojmenovat hlavní části oděvů, kterou na podzim používáme.

-         Povídání o tom kdo je sv. Martin

-         Nacvičování básniček pro Čerta a Mikuláše

-         Výroba zvířátek z kaštanů

-         Dlabání dýně

-         Obtisky listů

-         Obrázky z přírodnin

-         Výrobky z darů lesa

Pobyt venku:

-         Společné hry na zahradě Centra - Ježek, Bublina, využití zahradních herních prvků

-         Procházky po okolí, pozorování a zkoumání přírody kolem nás.

-         Sledujeme změny ve venkovní přírodě.

Pohybové a komunikační činnosti:               

pokračujeme ve cvičení zvířátek s básničkou( s přidáním nových cvičebních prvků - panáčků, jóga zvířátek, protahování ).

-         Procvičování chůzi se správným držením těla, správné pohyby paží.

-         Střídat jednotlivé polohy na pokyn (sed, leh, stoj)

-         Orientace v prostoru, procvičovat pohotovou reakci na určený signál.

-         Rozcvička pomocí říkadel

Nově také:

Když já se vytáhnu, až na strom dosáhnu,

 a když se skrčím, tak zase vyskočím,

 a když se zatočím, tak se zas roztočím.

A když si sednu, ani se nehnu.

Písnička s tanečkem:

BRAMBORA

Koulela se ze dvora
takhle velká brambora.
       

Neviděla, neslyšela,          
že už padá závora.            Kam koukáš ty závoro?       
Na tebe ty bramboro!Kdyby tudy projel vlak,       
byl by z tebe bramborák