Centrum Květinka nabízí časově variabilní docházku pro děti ve věku od 18 měsíců do 6 let.

 

 

Útulně zařízené domácí prostředí se zahradou, kterou se snažíme maximálně využívat dle klimatických podmínek.

O Vaše děti se v našem centru starají kvalifikované lektorky s praxí.

V centru Květinka jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 7:00h do 17:30h.

Vaše dítě můžete přivést a odvést kdykoli v průběhu provozní doby.

Permanentku si můžete zakoupit v průběhu celého roku.

Snažíme se získat důvěru dětí, vytvořit jim pocit bezpečí a podporovat harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte. Formou zábavných her a cvičení děti motivujeme k činnostem odpovídajícím jejich věku

 

Nabízíme pravidelné volnočasové aktivity (kroužky)

KERAMIKA, TANEČKY A ZPÍVÁNKY PRO KLUKY A HOLČIČKY.... více v sekci zájmové kroužky.

 

HRAVÁ ANGLIČTINA pod vedením Kateřiny Krumerové

Systematicky připravená výuka anglického jazyka. Zaměřená na rozšíření slovní zásoby, správnou výslovnost a to vše hravou formou.

 

 Herna pro děti a rodiče - každý pátek od 9:00 do 11:00 hodin

 

Jednou měsíčně k nám zavítá divadélko. 

Produkčně zajišťujeme narozeninové oslavy.

Pořádáme mimořádné akce např. karneval, čarodějnický rej, vánoční besedy atp.

 

Personál centra Květinka: 

Lenka Háková – majitel a odpovědná osoba za provoz

- pedagog/vychovatel s kvalifikací - držitel certifkátu: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 

Daniela Vlachová – zástupce majitele

- v současné době studuje na Pedagogické faktultě UK v Praze, obor školský management

 

Kateřina Krumerová  –  pedagog/vychovatel s kvalifikací - držitel certifkátu: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 - lektorka kroužků  Šikula, Keramika, Angličtina

 

Dagmar Behenská –  pedagog MŠ, pracovala ve státní školce Sibřina, v současnosti vede hudební  kroužky Yamaha

 

Olga Poláková – pedagog/vychovatel s kvalifikací - držitel certifkátu: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 

 Eva Růžičková pedagog/vychovatel s kvalifikací - držitel certifkátu: Chůva pro děti do  zahájení povinné školní docházky pod záštitou  Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 

 Romana Baštová – pedagog MŠ, také působící ve státní školce Sedmikráska v Újezdě nad Lesy

 

Jana Procházková – pedagog MŠ, také působící  ve státní školce Sibřina 

 

 

_________________________________________________________________________________________________