Zimní blok leden 2015

 

Téma: Sněží, sněží, mráz kolem běží

Časové období: 5.1. - 30.1. 2015

 

Komunikační kruh: povídání o prožitých vánočních svátcích, dárcích a novém roce;

seznámíme se se zimními sporty, jak se chovat při různých zimních radovánkách a sportech a jak se správně oblékat a chránit své zdraví v zimním období. Druhy ovoce a zeleniny.

-         Procvičujeme pravidla Květinky

-         Zimní výzdoba Centra

-         Čistíme si zoubky

-         Rozvíjíme komunikační dovednosti

Výtvarné činnosti:

Sněhulák – lepení vaty a papíru

Ovoce a zelenina – modelování různých druhů ovoce

a zeleniny

Panáček Vitamínek – koláž – stříhání, lepení, společná práce

Pohybové a komunikační činnosti: rozvoj slovnízásoby, rytmizace říkanek, kombinované protahovací cviky,pohybové říkanky, např.,, Byl jednou jeden domeček, …“, reakce na signál:  ,, Sochy“

Hudební činnosti: učíme se zimní písničky a říkanky: „Sněží, sněží, mráz kolem běží,….“, „Červený šátečku, kolem se toč,…“, „Zima jako z mrazničky,…“

Pracovní činnosti: procvičování jemné motoriky – stříhání a lepení, pracovní listy se zimní tematikou, procvičování barev – hry s pastelkami, práce s pracovním listem, procvičování geometrických tvarů, práce s modelovací hmotou

Pobyt venku: hry na zahradě Centra, procházky po okolí – upevňování pravidel při pohybu v zimě po pozemních komunikacích, zkoumání přírody kolem nás