Zimní blok 2014

Zimní blok

Téma: Těšíme se na Vánoce!

Časové období: 1.12. - 31.12. 2014

Komunikační kruh: seznámíme se s Mikulášskými

a vánočními zvyky, tradicemi a jejich symboly,  

jaké tradice dodržují děti v rodině

-          Procvičujeme pravidla Květinky

-          Vánoční výzdoba Centra

-          Čistíme si zoubky

-          Rozvíjíme komunikační dovednosti

-          Vyrábíme vánoční perníčky

-          Plnění úkolů od papírového „Vánočního kapra“

– různé úkoly na každý den

Výtvarné činnosti:

Vánoční řetěz – lepení pruhů barevného papíru

Vánoční svícenvýroba svícnu z přírodnin: jablko, větvičky, sušené plody apod.

Vánoční ozdoby – vykrajování a vymodelování různých tvarů ze samotvrdnoucí hmoty a dozdobení (malba, dolepení,..) a z papíru

Vánoční a novoroční přáníkombinovaná technika –lepení, trhání papíru, stříhání, kreslení, …

Pohybové a komunikační činnosti: rozvoj slovnízásoby, rytmizace říkanek, kombinované protahovací cviky,hry s míčem,pohybové říkanky, např.,, Když já se vytáhnu, …“ , ,, Dupy, dupy, ….“  „Tiše, tiše, ježek spí, ..“, reakce na signál:  ,, Sochy“

Hudební činnosti: vnímavost různých zvuků, učíme seMikulášské a vánočnípísničky a říkanky

Pracovní činnosti: procvičování jemné motoriky – stříhání a lepení, pracovní listy se zimní a vánoční tematikou, procvičování barev – hry s pastelkami, práce s pracovním listem, práce s modelovací hmotou

Pobyt venku: hry na zahradě Centra, využití průlezek, úklid zahrady Centra, procházky po okolí – upevňování pravidel při pohybu po pozemních komunikacích, zkoumání přírody kolem nás