PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče,  vážení partneři,


dovolte, abychom Vám všem poděkovali za spolupráci v letošním roce našeho Centra Květinka, který byl zároveň naším rokem prvním.


Sponzorům a podporovatelům našeho centra děkujeme za vše, co nám svými prostředky pomohli zrealizovat,  vybudovat či zorganizovat, rodičům děkujeme za náklonnost, přízeň a spolupráci, a dětem přejeme především hodně dárečků od Ježíška, spousty elánu a radostí. Všem pak přejeme spoustu pohody během nadcházejících vánočních svátků, hodně zdraví, pohody a úspěšný vstup do roku nového.

Tým centra KVĚTINKA