Jarní výukový blok 15 2

 

Téma: Březen, za kamna vlezem… duben, ještě tam budem!

Časové období: 1.4. - 30.4. 2015

Komunikační kruh: povídání o přírodě na jaře a jarních květinách, o zvířátkách

-         Podporujeme vzájemnou spolupráci a domluvu dětí

-         Spolupracujeme na výzdobě našeho Centra

-         Čistíme si zoubky

-         Slavíme čarodějnice

-         Příprava na Den matek

Výtvarné činnosti:

Květinka–kombinovaná technika

Papírové výzdoby do oken – papírové šablony, vybarvování, vystřihování

Modelování - zvířátka

Pohybové činnosti: kombinované protahovací cviky,hry s míčem – cvičíme správný hod míčem, pohybové říkanky

Komunikační a hudební činnosti: procvičujeme prostorovou orientaci: vpravo – vlevo, vpředu – vzadu, …, názvy lidského těla, procvičujeme správnou výslovnost a řeč, učíme se nové písně a básně

Pracovní činnosti: procvičování jemné motoriky – stříhání a lepení, grafomotorické cvičení: pracovní listy s jarní tématikou

Pobyt venku: hry na zahradě Centra – jízda na odrážedlech, hry na pískovišti, využití zahradních herních prvků, procházky po okolí – upevňování pravidel při pohybu po pozemních komunikacích, zkoumání přírody kolem nás