VYÚKOVÝ BLOK - prosinec 2019

Adventní čas a Vánoce

Časové období: 1.12.-20.12. 2019

Komunikační kruh:

-         podpora sounáležitosti s druhými, povědomí o základních hodnotách ve společnosti, posilování mezilidských vztahů, osvojení si komunikačních dovedností, seznámení s tradicemi, těšení se na Vánoce

-         povídání si o příchodu Mikuláše, čerta a anděla, příprava básní a písní pro Mikuláše

 

Výtvarná činnost:

-zdobení papírového stromečku

-vykresli si obrázek pro radost-omalovánka "Čert a Mikuláš"

- výroba přáníček pro seniory

-výroba hvězd a vloček z dřívek

-zdobení dřevěných výřezů

- příprava dárečků pro rodiče

 

Pohybové a komunikační činnosti:

-         zvládat přednes jednoduchých veršů ve skupině

-         zpěv vánočních koled s doprovodem kytary a jednoduchých nástrojů

-         umět samostatně vyjádřit své myšlenky a pocity:

                                   Jaké to je, když přijde Čert a Mikuláš?

                                   Jaké je mé největší vánoční přání?

                                   Vím, co by si přáli moji nejbližší?                                                                                         

 

 

Pracovní činnost:

-         Pečení vánočních perníčků a jejich zdobení

-         Správné používání předložek nad, pod, vedle….

-         Rozvoj jemné motoriky a fantazie při práci s plastelínou

-         pohybová hra- "Sněhová bitva"- hod papírovou koulí horním obloukem

 

Pobyt venku:

hry na zahradě centra, využití průlezek, jízda na odrážedlech, hry na pískovišti, procházky po okolí, učíme se chodit ve dvojici pěkně za sebou, upevňování pravidel pohybu po pozemních komunikacích

 

Básně:

Sněží, sněží, mráz kolem běží,

Zima je kočičce hřbet se jí ježí.

Fouká, fouká, bílá je louka,

Zima je pejskovi ke kamnům kouká.

 

Štědrý den

Padá snížek bílý, u okna je mráz.

Bílá paní zima, už je tady zas.

Rozcuchaní vrabci, hledí do oken,

Než se nadějeme, je tu štědrý den.